Categories
News

อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็นอาหารสายยางแก่ผู้ป่วยได้หรือไม่

อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็นอาหารสายยางแก่ผู้ป่วยได้หรือไม่ อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารสำหรับใช้เป็นโภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งในผู้ป่วยที่ร่างกายขาดพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นจากโรคหรือภาวะต่างๆ สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและความต้องการอย่างเหมาะสมนั่นก็คืออาหารทางการแพทย์

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารเหมาะสําหรับ คนเป็นโรคไต

บริการด้านอาหาร: อาหารเหมาะสําหรับ คนเป็นโรคไต ในเรื่องของการรับประทานอาหาร เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยเฉพาะคนที่ชอบรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาหารฟ้าสฟู้ด ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วย หากรับประทานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของสารก่อมะเร็งมากมาย จนนำไปสู่การเจ็บป่วยมากมาย โดยโรคที่คนไทยหลายคนกำลังประสบพบเจอ หนีไม่พ้นโรคที่เกิดจากอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ถูกหลักโภชนาการ การรับประทานอาหารที่ไม่มีความสมดุล รับประทานบางอย่างมากเกินไป สะสมนานวันเข้า สุดท้ายอาจเป็นโรคได้

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: แก้ปัญหาน้ำรั่วซึมที่พื้นและผนัง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: แก้ปัญหาน้ำรั่วซึมที่พื้นและผนัง ปัญหาน้ำซึมตามพื้นหรือผนังบ้านเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยครั้ง ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อยู่อาศัยแล้ว หลายครั้งที่มักจะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาตั้งแต่พื้นหรือผนังเกิดความชื้นจนเชื้อราหรือตะไคร่ขึ้น สีทาบ้านลอกล่อน วัสดุกรุผิวโป่งพองหรือหลุดร่วง ไปจนถึงโครงสร้างบ้านได้รับความเสียหายจากการที่เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม ปัญหาน้ำซึมดังกล่าวมีที่มาจากทั้งภายนอกและภายในบ้าน โดยมีสาเหตุและแนวทางการแก้ไขต่างกันไป