Categories
Health News

ผลกระทบของการขาดโคลีนในอาหาร

โคลีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นซึ่งผลิตในปริมาณเล็กน้อยในตับและพบในอาหารต่างๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับสุขภาพของมนุษย์ การศึกษาใหม่สำรวจการขาดโคลีนในอาหารส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจเป็นส่วนที่ขาดหายไปในปริศนาของโรคอัลไซเมอร์ ประมาณว่ามากกว่า 90% ของชาวอเมริกันไม่ได้รับโคลีนตามปริมาณที่แนะนำต่อวัน

การวิจัยปัจจุบันซึ่งดำเนินการในหนู แสดงให้เห็นว่าการขาดโคลีนในอาหารสามารถส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อหัวใจ ตับ และอวัยวะอื่นๆ การขาดโคลีนที่เพียงพอยังเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ สิ่งเหล่านี้รวมถึงพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของลักษณะเด่นคลาสสิกสองประการของความเจ็บป่วย แผ่นอะไมลอยด์ซึ่งรวมตัวกันในช่องว่างระหว่างเซลล์ระหว่างเซลล์ประสาท และเอกภาพ tau tangles ซึ่งควบแน่นภายในร่างกายของเซลล์ประสาท การขาดโคลีนในอาหารส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตับ การขยายตัวของหัวใจ และการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทในหนู AD ที่มักมาพร้อมกับโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงระดับที่เพิ่มขึ้นของโปรตีนแอมีลอยด์เบต้าที่ก่อตัวเป็นคราบจุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับโรคในโปรตีนเอกภาพ การขาดโคลีนในหนูทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญกลูโคสและการขาดดุลในทักษะการเคลื่อนไหว