Categories
News

ชาวนาในฉนวนกาซาพบโมเสกไบแซนไทน์ขณะปลูกต้นไม้

ชาวนาชาวปาเลสไตน์ค้นพบกระเบื้องโมเสคพื้นแบบไบแซนไทน์อันวิจิตร ขณะพยายามปลูกต้นมะกอกบนที่ดินของเขาในฉนวนกาซา เขาและลูกชายของเขากำลังขุดดินเมื่อพวกเขาค้นพบของที่ระลึก ต่อมาพวกเขาได้ค้นพบอีกหลายๆ ส่วนที่มีภาพสัตว์และนกหลากสีสัน ผู้เชี่ยวชาญเรียกมันว่าเป็นหนึ่งในสมบัติทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยพบในฉนวนกาซา

นายนาบาฮินบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขารู้ว่ากระเบื้องโมเสคเป็นของยุคไบแซนไทน์หลังจากค้นหาทางอินเทอร์เน็ต จักรวรรดิไบแซนไทน์เป็นอาณาจักรทางตะวันออกของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งสามารถสืบย้อนไปถึง ค.ศ. 330 และดำรงอยู่ได้มากกว่าหนึ่งพันปี เหล่านี้เป็นพื้นโมเสกที่สวยงามที่สุดที่ค้นพบในฉนวนกาซา ทั้งในแง่ของคุณภาพของการแสดงภาพกราฟิกและความซับซ้อนของรูปทรงเรขาคณิต เขากล่าว ไม่เคยมีพื้นกระเบื้องโมเสคที่มีความประณีตนี้ ความแม่นยำในกราฟิกและความสมบูรณ์ของสีนี้ถูกค้นพบในฉนวนกาซา กระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุปาเลสไตน์กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกำลังถูกนำเข้ามาเพื่อทำการขุดค้นสถานที่ให้เสร็จสิ้น ฉนวนกาซาครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าที่คึกคักสำหรับอารยธรรม ที่อุดมด้วยโบราณวัตถุ